SHIPPING

INFORMATION

Auckland 20km from city centre                                                $60.00

Auckland 21km-50km from city centre                                     $90.00

Hamilton, Tauranga, Thames Whangarei (metro)                  $130.00

Rotorua, Taupo (metro)                                                               $150.00

New Plymouth, Napier, Hastings (metro)                                $170.00

Wellington, Masterton, Levin, Otaki (metro)                           $190.00

Christchurch, Blenheim, Nelson (metro)                                 $220.00

Central Otago, Invercargill, Dunedin                                       $290.00

 

Other shipping areas POA